Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home English in action Artyku?y
Reklama
Reklama

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie odby?o si? kolejne, lecz nietypowe, bo po angielsku, spotkanie z cyklu Ca?a Polska czyta dzieciom. Spotkanie zosta?o zorganizowane w ramach projektu English in Action, ktrego uczestnikami s? uczniowie klas III-V ze Szko?y Podstawowej w Bartach. Wi?cej na www.biblioteka-zalewo.pl


 

W ramach projektu English in Action Zwi?zek Harcerstwa Rzeczpospolitej w Zalewie oraz So?ectwo Girgajny zorganizowali mi?dzyszkolna gr? terenow? w j?zyku angielskim oraz ognisko.

Spotkanie odby?o si? 11.10 .2012r w Girgajnach. Wzi??o w nim udzia? 38 uczniw ze Szko?y Podstawowej w Bartach i z Zespo?u Szk? w Zalewie oraz 5 opiekunw.

Uczniowie zostali podzieleni na trzy patrole. Zadaniem ka?dego z nich by?o znalezienie odpowiedniej ilo?ci karteczek ze s?wkami w j?zyku angielskim, ktre umieszczone by?y na drzewach, w krzakach i na ziemi. Nast?pnie uczniowie musieli dotrze? do Punktowego, czyli osoby, ktra sprawdza?a poprawn?? t?umaczenia s?wek oraz przekazywa?a tekst do t?umaczenia. Grupa, ktra poprawnie wykona?a zadanie otrzyma?a cz??? mapy. Po zdobyciu trzech cz??ci patrol mg? skompletowa? map? prowadz?c? do skarbu. Ukrytego nad stawem w zaro?lach skarbu pilnowa? potwr z bagien. ?eby zdoby? skarb patrol musia? poprawnie odpoweidzie? na zadan? przez niego zagadk?.

Skarb zdoby? patrol w sk?adzie: Karolina Kaliszewska, Patryk Kozie?owicz,Ewelina Wi?niewska,Oliwia Sa?ak, Leszczewski Wojtek, Bartek B?k, Kacper Nici?ski, Zuzia Jankowska, Iza ?abkiewicz, Zuzia Pask, Paulina Sprawka,Kamila Soko?owska oraz pani Anna Szynaka.

Po ponad dwu godzinnych zmaganiach uczestnicy gry zasiedli przy ognisku posilili si? kie?bask? i gor?c? herbat?.

Zdj?cia ze spotkania w galerii.

 

Projekt English in Action rozpocz?? si? od spotkania z native speakerami: Paulin? ( 11 lat) i Paw?em (18 lat). Oboje pochodz? ze Stanw Zjednoczonych, a w Polsce sp?dzaj? wakacje.Nasi go?cie spotkali si? z uczniami klas III-VI. Na spotkaniach przedstawili swoj? prezentacj? pod tytu?em Filadelfia- moje rodzinne miasto, w ktrej pokazali ciekawe miejsca w Filadelfii, swoje szko?y, okolic? w ktrej mieszkaj?. Zaprezentowali nagrane przez siebie scenki na stacji paliw i w sklepie. Nast?pnie nasi uczniowie zadawali im pytania.